Általános információk a Hungrid VO erőforrásainak használatáról:

Általános kezdő információk a gridről, Hungridről magyarul innen is letölthetők.

1. User Interface hozzáférés

A Hungrid VO-ban (és általában az EGEE griden) való futtatáshoz szükséges egy User Interface gépre való belépés. Amennyiben Ön a BME vagy ELTE hallgatója/dolgozója, kérjük, lépjen kapcsolatba grid site adminisztrátorával.

2. Tanúsítvány kezelés

Amennyiben rendelkezik UI hozzáféréssel, a NIIF által kibocsátott .pem vagy .p12 kiterjesztésű tanúsítványt másolja fel az adott UI-ra. A .p12 kiterjesztésű tanúsítványt az alábbi paranccsal tudja .pem formátumba konvertálni (ami a grid használatához szükséges):

$ openssl pkcs12 -nocerts -in my_cert.p12 -out userkey.pem
$ openssl pkcs12 -clcerts -nokeys -in my_cert.p12 -out usercert.pem

ahol: my_cert.p12 a bemenet (kiállított tanúsítvány), userkey.pem az előállított privát kulcs, usercert.pem az előállított PEM tanúsítvány

A .pem kiterjesztésű állományok böngészőbe importálható (.p12) formátumúvá konvertálásához az alábbi parancs használható:
$ openssl pkcs12 -export -in usercert.pem -inkey userkey.pem -out cert.p12

A userkey.pem és usercert.pem fájlokat másolja a $HOME/.globus alá.

3. Autentikálás a griden

A grid használatához érvényes proxy megléte szükséges, amelyet a $glite-voms-proxy-init paranccsal lehet létrehozni. Amennyiben több VO tagja is, és egy specifikus VO-ban kíván futtatni, a -voms kapcsolóval megadhatja a kívánt VO nevét:

$ glite-voms-proxy-init -voms hungrid
Sikeres proxy létrehozás kimenete az alábbihoz hasonlóan néz ki:
Your identity: /DC=ch/DC=cern/OU=Organic Units/OU=Users/CN=doe/CN=123456/CN=John Doe
Enter GRID pass phrase for this identity:
Creating proxy ...............................................
Done
Your proxy is valid until: Tue Jun 24 23:48:44 2009

A fenti paranccsal alapértelmezetten 12 órás proxy hozható létre. Amennyiben hosszú futásigényű jobot szeretne beküldeni, javasolt a MyProxy használata.
Myproxy létrehozása az alábbi paranccsal lehetséges a Hungridben:

$ myproxy-init -d -n
Ezzel automatikusan 168 óráig érvényes proxy jön létre. A -s kapcsolóval megadható a MyProxy szerver neve, amennyiben elhagyjuk a kapcsolót, alapértelmezett a MYPROXY_SERVER környezeti változó által meghatározott MyProxy szerver.
Your identity: /C=HU/O=NIIF CA/OU=GRID/OU=KFKI/CN=Szeberenyi Agnes
Enter GRID pass phrase for this identity:
Creating proxy ...................................................................................
Done
Proxy Verify OK
Your proxy is valid until: Mon Jan 24 13:38:55 2011
A proxy valid for 168 hours (7.0 days) for user /C=HU/O=NIIF CA/OU=GRID/OU=KFKI/CN=Szeberenyi Agnes now exists on grid153.kfki.hu.

A MyProxy státusza az alábbi paranccsal kérhető le:
$ myproxy-info -d
username: /C=HU/O=NIIF CA/OU=GRID/OU=KFKI/CN=Szeberenyi Agnes
owner: /C=HU/O=NIIF CA/OU=GRID/OU=KFKI/CN=Szeberenyi Agnes
timeleft: 167:59:01 (7.0 days)

MyProxy törléséhez: $ myproxy-destroy -d
Default MyProxy credential for user /C=HU/O=NIIF CA/OU=GRID/OU=KFKI/CN=Szeberenyi Agnes was successfully removed.

4. Egyszerű job megírása:

A Griden futtatott programokat job-oknak hívjuk, amelyek tartalmaznak futtatható állományokat, és input-okat, amelyeket a Gridre kell beküldeni. A job lefutása után a kimenetek és a hibaüzenetek letölthetők a Gridről. A griden a JDL (Job Description Language) kiterjesztésű fájlban határozhatóak meg a futtatandó jobok karakterisztikái, követelményei. A WMS ez alapján választja ki a megfelelő erőforrást, amin a jobot futtatni lehet.

Erről részletesebb útmutatást a pdf-ben olvashat.