Gyakori kérdések témakörei:

1. A gridről általában

Mi a grid?

A grid olyan informatikai infrastruktúra, amely elosztott, inhomogén erőforrásokra épülő, egységesen elérhető adattárolási és számítási szolgáltatásokat nyújt a felhasználók részére. A grid modell lényege, hogy az erőforrások közös rendszerben történő megosztásával egyrészt nagyobb kapacitást nyújt, másrészt hatékonyabb kihasználtságot biztosít szűk körben hozzáférhető rendszerekkel szemben. A grid a kollaborációra, megosztásra és nyitottságra épülő digitális közmű egyik elsődleges eleme.


Mi a grid köztesréteg?

A grid köztesréteg azon szoftver- és szolgáltatáskomponensek együttesét jelenti, amelyek segítségével az elosztott erőforrások egységes grid infrastruktúrába szervezhetők. A legelterjedtebb köztesrétegek: Globus Toolkit, gLite és ARC. Az EGEE grid a gLite köztesrétegre épül.


Mi az EGEE / WLCG?

Az EGEE (Enabling Grids for E-SciencE) az Európai Unió tudományos és oktatási célú grid infrastruktúrája, az európai digitális közmű egyik alapprojektje. Az EGEE grid saját grid köztesréteget (gLite) és alapszolgáltatásokat fejleszt, a grid működtetéséhez szükséges operatív tevékenységet koordinálja, továbbá oktatási és ismeretterjesztési feladatokat is ellát.

A WLCG (Worldwide LHC Computing Grid) az európai részecskefizikai kutatócentrum, a CERN LHC kísérletét támogató grid rendszer. A WLCG az EGEE testvérprojektje, gyakorlatilag az EGEE infrastruktúra fő szolgáltatója és felhasználója is egyben.


Mi az EGI / NGI?

Az EGI (European Grid Initiative) az EGEE utódprojekje. Feladata, hogy az EGEE eredményeit felhasználva és a tagországok grid infrastruktúrájára (NGI) építve koordinálja 2010-től az európai kutatási grid működését. Magyarországon mindez az NGI_HU keretében valósult meg.

Az NGI (National Grid Initiative) az európai államok nemzeti, stratégiai grid programjának gyűjtőneve. Egyelőre még nincs minden európai EGI tagországnak működő NGI szervezete, ill. programja. Magyarországon az MGKK (Magyar Grid Kompetencia központ) készítette elő az NGI programját, melynek keretében létrejött az NGI_HU a NIIF koordinálásával.


Mik azok a VO-k?

A virtuális szervezetek (Virtual Organization, VO) a grid infrastruktúrát használó kutatói közösségek, amelyek egy adott kutatási terület vagy konkrét projekt felhasználóit fogják össze. A VO-k különféle technikai, kommunikációs és egyéb szolgáltatásokat nyújtanak a felhasználóiknak (pl. szoftverkomponensek, adatbázisok, multimédiás szolgáltatások), erőforrásokat biztosítanak részükre a grid használatához, illetve képviselik az érdekeiket a grid projektekben.

Fontos kiemelni, hogy a grid valódi felhasználói nem az egyes kutatók, hanem a VO-k: mivel a grid működése és működtetése igen komplex és komoly erőforrásokat igényel, csak a jól szervezett kutatói közösségek képesek hatékonnyá tenni a grid használatát olyan specifikus kiegészítő szolgáltatásokkal, amelyeket a konkrét kutatási terület megkövetel.


Hol tanulhatom meg a grid használatát?

A grid használatával kapcsolatban a kezdő lépések pont nyújt segítséget. Innen tutorialok is elérhetőek. Az RMIGrid TWiki oldala a haladóbb felhasználók számára készült. Az MTA SZTAKI éves rendszerességgel tart különféle grid témájú iskolákat, workshopokat. Az ELTE és a BME kurzusai között is talál griddel kapcsolatos előadásokat.


2. A Hungrid VO-ról általában

Mi a Hungrid VO?

A Hungrid VO egy általános célú (nem konkrét kutatási területhez kötött) virtuális szervezet, amely a magyar akadémiai / felsőoktatási szféra bármely tagjának lehetőséget nyújt arra, hogy kipróbálja az EGEE grid működését. A Hungrid VO elsődleges célja az, hogy tesztelési terepet nyújtson az érdeklődő kutatói közösségeknek, elősegítve ezzel további VO-k megalakulását. Emellett a Hungrid VO az egyéni felhasználóknak is lehetővé teszi az erőforrások használatát, azonban nem tekinthető kiforrott, általános célú HPC erőforrásnak.


Milyen célokra / milyen feltételekkel használhatom a Hungrid VO erőforrásait?

A Hungrid VO erőforrásait és szolgáltatásait kizárólag a magyar akadémiai és felsőoktatási intézmények tagjai vehetik igénybe, kutatási és oktatási céllal, kizárólag nonprofit jelleggel. A felhasználás során be kell tartani a magyar akadémiai hálózatokon érvényes általános felhasználási szabályzatot (NIIF AUP), a Hungrid felhasználási szabályzatát (Hungrid AUP), és esetlegesen további érintett intézmények informatikai szabályzatát. Mivel jelenleg a Hungridban kb. 250 CPU áll a felhasználók rendelkezésére, ezért kérjük, hogy ne küldjön be egyszerre 200-nál több jobot, melyek egyenként ne igényeljenek nagyobb tárhelyet, mint 200 MB. A CERN közeli kísérletek prioritása miatt a jobok időnként várakozásra kényszerülhetnek. A job futási ideje alatti megfelelő jogosultságok biztosításának érdekében javasoljuk a MyProxy használatát, amivel a jobok futási ideje akár egy hétre is növelhető.


Csak a Hungrid VO-t használhatom kutatási / oktatási céllal?

Nem. A Hungrid mellett tetszőleges más VO-k keretében is használhatja az EGEE grid infrastruktúráját. Természetesen amennyiben a kérdéses kutatási projekt vagy szakterület már rendelkezik saját VO-val, akkor érdemes azt használni. Ilyenkor az adott VO felhasználási szabályai az irányadóak.


Kitől kérhetek segítséget a Hungrid használatához?

A Hungrid használatához technikai segítséget elsősorban a foglalkoztató intézmény Hungrid felelősétől kaphat személyesen vagy emailben. A Hungrid felhasználók, illetve adminisztrátorok listájáról itt olvashat bővebben.


Hogyan alapíthatok saját VO-t?

Amennyiben egy kutatási terület vagy konkrét együttműködés még nem rendelkezik saját VO-val az EGEE gridben, de hosszútávú és kiterjedt grid tevékenységet végez, továbbá kellő erőforrásokkal rendelkezik (ca. egy dedikált FTE minimum), érdemes lehet saját VO-t alapítania. Ez számos előnnyel szolgál, többek között rugalmasabb lehetőségeket nyújt a kapacitásbővítésre, illetve a így közösség igényeinek megfelelő specifikus eszközökkel és szolgáltatásokkal bővíthető a VO infrastruktúrája.

Saját VO indítása komoly előkészítést igényel, amihez a Hungrid infrastruktúrája kiváló tesztkörnyezetet biztosít az érintett kutatói csoportoknak. A Hungrid üzemeltetői szívesen nyújtanak szaktanácsadást az érdeklődő közösségeknek, kollaborációknak. Kérdéseit a Hungrid VO üzemeltetői címére várjuk.


3. Technikai információk

Mi a digitális tanúsítvány?

A digitális tanúsítvány a személyazonosság számítógépes rendszerekben történő igazolására szolgáló, speciális formátumú digitális adat. A digitális tanúsítvány két részből áll: egy hitelesített nyilvános kulcsból és egy titkos kulcsból. A titkos kulcs tárolása és kezelése nagy körültekintést igényel, mivel illetéktelen kezekben lehetővé teszi, hogy a jogosult felhasználó személyazonosságával visszaélve jogosulatlan műveleteket hajtsanak végre a gridben. A gridben használatos digitális tanúsítványokat kizárólag kutatási és/vagy oktatási célra lehet használni, és évente meg kell újítani.


Hogyan igényelhetek digitális tanúsítványt?

Magyarországon a grid használatához szükséges digitális tanúsítványokat a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet Tanúsítvány Hitelesítő Szolgáltatása (NIIF CA) adja ki. A tanúsítvány igénylésének feltételeiről és módjáról az NIIF CA weblapján tájékozódhat, illetve a foglalkoztató intézmény adhat bővebb felvilágosítást.


Mi az a (voms) proxy tanúsítvány?

A grid használata során biztonsági okokból nem közvetlenül az egy éves érvényességű, NIIF CA által kiadott digitális tanúsítványokat használjuk, hanem az ezek alapján létrehozott rövid érvényességű, ún. (voms) proxy tanúsítványokat.


Hogyan érhetem el a Hungrid VO erőforrásait?

A Hungrid VO erőforrásait (adattárolási, ill. számítási szolgáltatásokat) két különböző módon vehetjük igénybe:

  1. User Interface (UI) gépen keresztül: szöveges Linux környezetben, parancssori eszközökkel.
  2. P-Grade portálon keresztül: a munkamenet grafikus kezelőfelületen, böngészőben végezhető.

Hogyan igényelhetek azonosítót UI gépre?

Lépjen kapcsolatba a foglalkoztató intézmény Hungrid felelősével a helyi UI gépek elérésével kapcsolatban. A WFK RMI egy AFS-ről elérhető UI környezetet is nyújt (részletek itt).


Hogyan igényelhetek azonosítót a P-Grade portálra?

Az MTA SZTAKI által kifejlesztett és üzemeltetett P-Grade portálra itt igényelhet azonosítót. A portál használatáról további információkat olvashat itt.


4. Alkalmazásfejlesztés, futtatás, környezet

Milyen alkalmazásokat futtathatok a griden?

Az EGEE grid infrastruktúra standard futtatási környezete a Scientific Linux 32 és 64 bites x86 architektúrájú disztribúcióira épül. Egyes erőforrások speciális futtatási lehetőségeket is kínálnak (pl. párhuzamos futtatási lehetőség), a VO-k pedig általában további szoftvereszközöket, ill. környezetet is biztosítanak felhasználóiknak. Mivel a Hungrid általános célú VO, ezért ilyen speciális kiegészítő szolgáltatásokkal nem rendelkezik.


Hogyan fejleszthetek griden futó alkalmazást?

A grides alkalmazásfejlesztéshez az MTA SZTAKI Grid Alkalmazás Támogató Központja nyújt segítséget. Az EGEE grid felhasználói útmutatója tartalmazza a legfontosabb szolgáltatások, illetve szoftverek leírását. További hasznos információkkal szolgál az EMI Documents oldala.


Hogyan készíthetők hagyományos, szekvenciálisan futó programokból párhuzamosított, grides alkalmazások?

Egy fejlesztői eszköz, a Saleve segítségével. Ezzel az eszközzel griden futni képes, paramétertartományt bejáró programok készíthetőek könnyen az alapoktól, illetve már meglevő, nem grides programokból kiindulva. Használatához alapvető programozói tudáson kívül nincs szükség speciális grides ismeretekre. A Saleve a Hungrid erőforrásait is képes használni.